Giỏ hàng

Phân bổ thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương

Phân bổ thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương – Mẫu số 02-1/TĐ-TNDN

+   STT: cho phép NSD nhập kiểu text , tối đa 10 ký tự

+   Chỉ tiêu: Tự nhập kiểu text, độ dài tối đa 200 ký tự

+   Mã số thuế: Nhập tối đa 14 ký tự, kiểm tra cấu trúc MST

+   CQT địa phương nơi phát sinh hoạt động sản xuất thủy điện: UD hỗ trợ chọn cột Cơ quan thuế quản lý cấp Cục  trong danh mục.

+   Tỷ lệ phân bổ (%): cho phép NSD tự nhập dạng xx,xx.

+   Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: Nhập kiểu số không âm, mặc định là 0

+   Dòng Tổng cộng cột “Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp”: Cho phép NSD tự nhập dạng số, không âm.

Bài học Phân bổ thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương này tương đối ngắn, dễ học. Trong thực tế, thì các bạn rất ít khi gặp tờ khai này. Chỉ các bạn làm ở cơ sở sản xuất thủy điện mới phải học qua tờ khai này. Bạn nào cảm giác mình sẽ không gặp tờ khai này trong thực tế thì không nên học làm gì cho tốn thời gian nhé.

Trong quá trình học bài Phân bổ thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương các bạn có thắc mắc nào thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé.