Giỏ hàng

Phần mềm HTKK 3 3 7 mới nhất

 

Phần mềm HTKK 3 3 7 mới nhất là phần mềm kê khai thuế được ra đời trong giai đoạn 20/03/2016. Phần mềm này đã thực hiện được các chức năng như sau:

Phần mềm htkk mới nhất

Nâng cấp các chức năng lập báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC trên ứng dụng HTKK, iHTKK đáp ứng đối với trường hợp các doanh nghiệp mới thành lập và một số yêu cầu phát sinh của người sử dụng về việc cho phép khai một số chỉ tiêu trong bộ báo cáo tài chính dưới dạng số nguyên (âm hoặc dương).

Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 05/KK-TNCN trên ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ quyết toán thuế TNCN năm 2015 theo công văn số 1002/TCT-TNCN ngày 15/3/2016 của Tổng cục Thuế, cụ thể:

       + Hỗ trợ tự động tổng hợp thông tin từ chỉ tiêu [32] (chỉ tiêu tổng hợp của chỉ tiêu [19]) trên phụ lục 05-1/BK-TNCN lên chỉ tiêu [36] trên tờ khai 05/KK-TNCN, cho phép sửa chỉ tiêu [36].

       + Đối với tổ chức thuộc diện quyết toán ủy quyền quyết toán thuộc trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (tổ chức được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp), tổ chức thực hiện xác định lại chỉ tiêu [36] trên tờ khai 05/KK-TNCN đảm bảo bằng tổng số thuế TNCN đã khấu trừ đối với toàn bộ thu nhập từ tiền lương tiền công được chi trả tại đơn vị, không bao gồm thuế TNCN đã khấu trừ tại các đơn vị khác của người lao động được điều chuyển.

          Bắt đầu từ ngày 17/03/2016, khi lập báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.7, iHTKK 3.1.8, QTTNCN 3.2.4 thay cho các phiên bản trước đây.

Phần mềm HTKK 3 3 7 còn có một số nhược điểm nhất định trong quá trình làm tờ khai:

Khi kết xuất file xml về báo cáo tài chính thì các bạn có thể bị mất một phần của tờ khai bảng cân đối kế toán. Nếu các bạn sơ ý không kiểm tra file và nộp file đó thì chi cục thuế không có cơ sở để xem file của bạn, chi cục thuế có thể kết luận bạn chưa nộp tờ khai.

Cách khắc phục lỗi như sau:

Khi nhập dữ liệu xong thì vẫn ghi bình thường => bạn tắt phần mềm HTKK => Lại bật phần mềm HTKK => Thử kết xuất file lại => kiểm tra file => Ok => sau đó gởi.

Trên đây là phần mềm HTKK 3 3 7 mới nhất mà kế toán YTHO gởi đến các bạn, các bạn có thắc mắc về bài viết vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Download phần mềm htkk 3 3 7 mới nhất tại:

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai