Giỏ hàng

Phát hành trái phiếu là gì

Phát hành trái phiếu là gì ? Đây là câu hỏi của nhiều doanh nghiệp muốn phát hành Trái Phiếu để huy động vốn từ nợ vay. Ở đây chúng tôi đề cập đến phát hành Trái Phiếu ở công ty cổ phần.

Phát hành trái phiếu là gì

Kế toán YTHO xin gởi đến các bạn những quy định trong luật doanh nghiệp 2020 về phát hành trái phiếu ở công ty cổ phần:

  1. Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
  2. Công ty không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành, không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đó sẽ không được quyền phát hành trái phiếu, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.
  3. Việc phát hành trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn không bị hạn chế bởi quy định tại khoản 2.
  4. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì Hội đồng quản trị có quyền quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ giải trình nghị quyết của Hội đồng quản trị về phát hành trái phiếu.
  5. Trường hợp công ty cổ phần phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần thì thực hiện theo trình tự, thủ tục tương ứng chào bán cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần.

Kế toán YTHO đã gởi đến các bạn Phát hành trái phiếu là gì, hi vọng có thể giúp ích cho các bạn. Các bạn có thêm thắc mắc về bài viết này vui lòng để lại bình luận ở phần bên dưới để mọi người cùng tham khảo hoặc

Tham gia group https://www.facebook.com/groups/ketoanytho/  để đưa ra thắc mắc của mình.

Tham khảo thêm:  Dịch vụ thành lập công ty cổ phần