Giỏ hàng

Phiếu xuất kho gởi hàng đại lý

Phiếu xuất kho gởi hàng đại lý cũng là một trong những chứng từ quan trọng dùng để hạch toán, vận chuyển hàng giữa công ty và đại lý. Mẫu phiếu này cũng do Bộ Tài Chính quy định

Mẫu Phiếu xuất kho gởi hàng đại lý như sau:

Tên tổ chức, cá nhân:…………………………………………………………………Ký hiệu:
Địa chỉ:……………………………………………………………Số:
Mã số thuế:………………………………………………………… 
      
PHIẾU XUẤT KHO HÀNG GỬI BÁN ĐẠI LÝ
Liên 1: Lưu
                     Ngày………tháng………. năm……… 
Căn cứ hợp đồng kinh tế số: ……………Ngày………..tháng…………. năm…………
của ……………………………với (tổ chức, cá nhân)………………MST:……… 
Họ tên  người vận chuyển:  ……………………………Hợp đồng số:….. 
Phương tiện vận chuyển: …………………………………………………………………
Xuất tại kho:  ……………………………………………………………………………..

Nhập tại kho: ……………………………………………………………………………..

 

 

STTTên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa)Mã sốĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
       
       
 Tổng cộng: 

Người nhận hàng

 

(ký, ghi rõ họ tên)

Người lập

 

(ký, ghi rõ họ tên)

Thủ kho xuất

 

(ký, ghi rõ họ tên)

Người vận chuyển

 

(ký, ghi rõ họ tên)

Thủ kho nhập

 

(ký, ghi rõ họ tên)

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

 

Ghi chú:            

Liên 1: Lưu

Liên 2: Giao cho đại lý bán hàng

Liên 3: Nội bộ