Giỏ hàng

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là loại  hóa đơn thông thường được sử dụng khi vận chuyển giữa các kho trong cùng công ty với nhau. Sự vận chuyển nội bộ được căn cứ vào chứng từ này.

Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ như sau:

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

 

 

 

Căn cứ lệnh điều động số:…………………

Ngày…….tháng…………năm………………
của ……………………………về việc………………    
Họ tên  người vận chuyển…………………Hợp đồng số………………………
Phương tiện vận chuyển:…………………………………………………………………………
Xuất tại kho: ……………………………………………………………………………………..
Nhập tại kho: …………………………………………………………………………………….
STTTên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa)Mã sốĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
Thực xuấtThực nhập
        
        
        
 Tổng cộng: 
        
 Người lậpThủ kho xuấtNgười vận chuyểnThủ kho nhập
 (ký, ghi rõ họ tên)(ký, ghi rõ họ tên)(ký, ghi rõ họ tên)(ký, ghi rõ họ tên)
        
     
     
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
        
 Ghi chú:     
 – Liên 1: Lưu     
 – Liên 2: Dùng để vận chuyển hàng     
 – Liên 3: Nội bộ