Giỏ hàng

Phương pháp khấu trừ thuế gtgt

Phương pháp khấu trừ thuế gtgt:

Đây là phương pháp tính thuế GTGT tương đối dễ và được Bộ tài chính hướng dẫn và quy định rất nhiều. Kê khai thuế GTGT các bạn sử dụng tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT. Chi tiết cách kê khai tờ khai này các bạn tham khảo ở các bài học tiếp theo của chúng tôi hoặc quay lại danh mục danh sách bài giảng thuế gtgt để tìm bài học này và tham khảo.

Đối với các doanh nghiệp mới thnh lập, Bộ tài chính quy định các doanh nghiệp này nộp thuế gtgt trực tiếp trên doanh thu, trường hợp các doanh nghiệp này đăng ký tự nguyện phương pháp tính thuế gtgt khấu trừ thì mới được sủ dụng phương pháp tính thuế khấu trừ

Cách tính thuế gtgt khấu trừ các bạn xem ví dụ sau

Xem ví dụ sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn YTHO trong tháng phát sinh thuế  GTGT đầu vào là 500 triệu VND, đầu ra là 600 triệu VND. Hỏi đến cuối kỳ công ty phải nộp thuế GTGT là bao nhiêu:

Bài làm:

Số thuế GTGT phải  nộp cho NSNN: 600 – 500 =   100 triệu VND

Vậy đến cuối tháng công ty phải 100 triệu vào ngân sách nhà nước

Hàng tháng hoặc hàng quý các kế toán sẽ phải kê khai thuế gtgt các hóa đơn gtgt trên bảng kê mua vào và bảng kê bán ra để tính thuế GTGT phải nộp. Chúng tôi sẽ gởi đến các bạn các cách kê khai thuế gtgt ở các bài viết tới