Giỏ hàng

Phương pháp tính thuế gtgt trực tiếp trên doanh thu

Phương pháp tính thuế gtgt trực tiếp trên doanh thu được chia sẻ bởi công ty ké toán YTHO

Phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT bao gồm cả phương pháp tính thuế gtgt trực tiếp trên doanh thu

Đây là phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp phổ biến hiện nay vì cách thức quản lý của nó dễ dàng cho chi cục thuế. Các đối tượng áp dụng bao gồm:

  • Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế
  • Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện
  • CSKD, cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ
  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo luật đầu tư và tổ chức khác  không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

– Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;

– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

– Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Doanh thu tính thuế là doanh thu được ghi trên hóa đơn bán hàng của tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh

Các bạn cần tham khảo bài viết: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu để có thể kê khai nộp thuế theo phương pháp này nếu áp dụng cho doanh nghiệp của mình.