Giỏ hàng

Quy định khấu trừ 10% trên 2 triệu đối với hợp đồng dưới 3 tháng

 

Quy định khấu trừ 10% trên 2 triệu đối với hợp đồng dưới 3 tháng là quy định được ghi tại tại điểm i điều 25 thông tư 111/2013/TT-BTC. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2013

Quy định khấu trừ 10% trên 2 triệu đối với hợp đồng dưới 3 tháng

Theo đó điểm i điều 25 thông tư 111 như sau:

“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.”

Ngoài ra, cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Tham khảo: hướng dẫn đăng ký mst thu nhập cá nhân theo clip sau:

 

Mẫu cam kết hiện nay được quy định tại thông tư 92 Mẫu 02/CK-TNCN: Bản cam kết. Tải bản cam kết: Bản cam kết 02.CK-TNCN.

Như vậy theo quy định này thì:

Nếu ký hợp đồng từ 1 ngày đến 89 ngày với mức lương < 2 triệu thì chỉ cần chuẩn bị những giấy tờ sau để đưa vào chi phí:

Hợp đồng lao động, CMND của người lao động

Nếu ký hợp đồng từ 1 ngày đến 89 ngày với mức lương > 2 triệu thì để đưa vào chi phí cần chuẩn bị:

Cách 1:

Giữ lại 10% của cá nhân để đóng cho chi cục thuế. Ví dụ nếu doanh nghiệp chi trả cho người lao động 3 tr thì doanh nghiệp giữ lại 300 000 VNĐ để đóng cho nhà nước. Lưu lại chứng từ nộp tiền

Hợp đồng lao động, CMND của người lao động

Cách 2:

Hợp đồng lao động, CMND của người lao động

Bản cam kết của người lao động

 

Lưu ý: Khi doanh nghiệp khấu trừ thuế của cá nhân ký hợp đồng lao động thời vụ dưới 3 tháng thì doanh nghiệp phải cấp đơn chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân đó để cá nhân tới chi cục thuế xin chứng từ khấu từ thuế, cá nhân lưu lại chứng từ khấu trừ thuế để quyết toán vào cuối năm.

Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mẫu của thông tư 92/2015 là mẫu 07/CTKT-TNCN. Các bạn tải mẫu : Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Trên đây là hướng dẫn của kế toán YTHO về Quy định khấu trừ 10% trên 2 triệu đối với hợp đồng thời vụ, thử việc dưới 3 tháng. Các bạn có thắc mắc về bài viết vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Tham khảo:  Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân mẫu 09/KK-TNCN