Giỏ hàng

Quy định không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế mới nhất

Quy định đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế mới nhất hiện nay được quy định cụ thể tại thông tư 173/2016/TT-BTC.

Theo quy định này thì:

“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).”

Như vậy theo quy định này thì tài khoản ngân hàng không cần phải đăng ký hay thông báo với cơ quan thuế.

Những khoản chi qua ngân hàng được hợp lý khi tài khoản sử dụng đứng tên của doanh nghiệp mua và doanh nghiệp bán theo tên trên giấy phép kinh doanh.

Bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán.

Khi nội dung này được giảm thiểu thì tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhiều hơn trong quá trình hoạt động.

Tham khảo:  Quy định lưu trữ chứng từ kế toán