Giỏ hàng

Quy định về ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa

Quy định về ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là quy định về ngày lập hóa đơn của các nghiệp vụ mang tính chất thương mại, mua vào bán ra loại sản phẩm nhất định không qua chế biến và công lắp đặt. Nếu có phát sinh thêm chi phí thì chỉ là chi phí vận chuyển.

Quy định về ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa

Quy định về ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa tại điểm a khoản 2 điều 16 thông tư 39/2014 TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 có hiệu lực vào ngày 01/06/2014 như sau:

“Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

=> Ngày xuất hóa đơn đối với bán hàng hóa là ngày giao hàng cho khách hàng. Trong thực tế thì khi xuất hàng các bạn sẽ xuất kèm hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp bán hàng hóa theo hợp đồng bán hàng hóa thì xuất hóa đơn như thế nào cho đúng quy định?

Trong thực tế khi ký hợp đồng mua bán hàng hóa thì bên bán thường yêu cầu bên mua ứng tiền, còn bên mua thì yêu cầu bên bán xuất hóa đơn cho lần ứng tiền đầu tiên. Việc xuất hóa đơn cho lần ứng tiền đầu tiên theo quy định ở trên là sai, lý do tại thời điểm đó bạn chưa chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua. Rất nhiều bạn kế toán không biết điều này nên xuất hóa đơn sai thời điểm dẫn đến bị phạt.

Cách xử lý:

Không xuất nội dung hóa đơn theo hợp đồng (ví dụ 50% giá trị hợp đồng ) mà xuất nội dung theo mặt hàng (ví dụ: máy lạnh) làm phiếu xuất tương ứng đi kèm. Ngày hóa đơn là ngày xuất kho giao hàng

Trên đây kế toán YTHO đã gởi đến các bạn: Quy định về ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa. Các bạn có thắc mắc vui lòng để lại bình luận để được giải đáp