Giỏ hàng

Quy định về ngày lập hóa đơn đối với công ty xây dựng

Quy định về ngày lập hóa đơn đối với công ty xây dựng hay xây lắp là những quy định liên quan đến ngày lập hóa đơn của các nghiệp vụ thuộc công ty xây dựng, xây lắp.

Quy định về ngày lập hóa đơn đối với công ty xây dựng

Quy định về ngày lập hóa đơn đối với công ty xây dựng tại điểm a khoản 2 điều 16 thông tư 39/2014 TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 có hiệu lực vào ngày 01/06/2014

“Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

Trước hết bạn cần xác định hoạt động của công ty của mình có phải là hoạt động xây dựng hay không?

Khoản 21 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2015/QH13 ngày 18/06/2014 quy định

“21. Hoạt động xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.”

Bạn cần phải phân biệt giữa hoạt động xây dựng và hoạt động dịch vụ để xác định ngày xuất hóa đơn cho đúng.

Ví dụ nếu công ty của bạn là công ty thiết kế cung cấp nội thất cho một căn phòng thì hoạt động đó thuộc xây dựng hay thuộc dịch vụ.

Hoạt động xây dựng thì liên quan đến đấu thầu và dự toán định mức theo chuẩn của nhà nước. Còn hoạt động dịch vụ thì hầu như không liên quan. Do đó hoạt động ở ví dụ này thiên về hoạt động dịch vụ nhiều hơn

Tham khảo:  Quy định về ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung ứng dịch vụ