Giỏ hàng

Quy định về ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung ứng dịch vụ

Quy định về ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là những quy định hiện hành về ngày xuất hóa đơn đối với các nghiệp vụ xảy ra khi doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cho khách hàng.

Trong thực tế các bạn thường gặp các tình huống về cung ứng dịch vụ bao gồm: xuất hóa đơn theo từng giai đoạn cung ứng dịch vụ, xuất hóa đơn khi đã hoàn thành dịch vụ.

Quy định về ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung ứng dịch vụ

Trước hết bạn cần xác định được rằng nghiệp vụ kinh tế phát sinh có phải là hoạt động dịch vụ hay không?

Cách hiểu thứ nhất

  • Theo nghĩa rộng: dịch vụ được xem là một ngành kinh tế thứ 3. Với cách hiểu này, tất cả các hoạt động kinh tế nằm ngoài 2 ngành nông nghiệp và công nghiệp đều được xem là thuộc ngành dịch vụ
  • Theo nghĩa hẹp: dịch vụ được hiểu là phần mềm của sản phẩm, hỗ trợ cho khách hàng truớc, trong và sau khi bán

Cách hiểu thứ hai

  • Theo nghĩa rộng: Dịch vụ là khái niệm chỉ toàn bộ các hoạt động mà kết quả của chúng không tồn tại dưới hình dạng vật thể. Hoạt động dịch vụ bao trùm lên tất cả các lĩnh vực với trình độ cao, chi phối rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội, môi trường của từng quốc gia, khu vực nói riêng và toàn thế giới nói chung. Ở đây dịch vụ không chỉ bao gồm những ngành truyền thống như: giao thông vận tải, du lịch, ngân hàng, thương mại, bao hiểm, bưu chính viễn thông.mà còn lan toả đến các lĩnh vực rất mới như: dịch vụ văn hoá, hành hính, bảo vệ môi trường, dịch vụ tư vấn.
  • Theo nghĩa hẹp: Dịch vụ là làm một công việc cho người khác hay cộng đồng, là một việc mà hiệu quả của nó đáp ứng một nhu cầu nào đó của con người, như: vận chuyển, sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị máy móc hay công trình.

Theo: http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/

Sau khi đã xác định được hoạt động của nghiệp vụ có phải là dịch vụ chưa các bạn đi vào tìm hiểu các quy định về ngày xuất hóa đơn.

Quy định về ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung ứng dịch vụ tại điểm a khoản 2 điều 16 thông tư 39/2014 TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 có hiệu lực vào ngày 01/06/2014

“Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

“Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.”

Quy định này thì đã quá rõ ràng về nghĩa các bạn căn cứ vào quy định này để xuất hóa đơn cho đúng. Cái khó dành cho các bạn là xác định hoạt động kinh tế của các bạn có phải là hoạt động dịch vụ hay không. Đối với những công ty xây lắp mang tính dịch vụ sẽ có phần bị nhầm lẫn ở đây. Các bạn tham khảo thêm về xuất hóa đơn cho công ty xây lắp.

Kế toán YTHO đã gởi đến bạn: Quy định về ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung ứng dịch vụ. Các bạn có thắc mắc về quy định về ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung ứng dịch vụ vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.