Giỏ hàng

Quy định về thông báo phát hành hóa đơn

Quy định về thông báo phát hành hóa đơn được hướng dẫn bởi kế toán YTHO.

Thông báo phát hành hóa đơn là một động tác quan trọng của doanh nghiệp trước khi thực hiện xuất hóa đơn thể hiện giao dịch đối với khách hàng. Thông báo phát hành hóa đơn được quản lý chặt chẽ bởi cơ quan thuế.

Quy định về thông báo phát hành hóa đơn được quy định tại điều 9 thông tư 39/2014/TT-BTC. Nội dung trên thông báo phát hành hóa đơn phải đảm bảo các tiêu thức như sau:

Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn (đối với hóa đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (đối với hóa đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

Các bạn lưu ý các nội dung và đặc biệt chú đến đến số điện thoại trên thông báo phát hành hóa đơn. Nhiều bạn kế toán dịch vụ, bạn kế toán làm công việc này chưa từng bị phạt nghĩ là đơn giản, tuy nhiên chỉ cần thiếu số điện thoại này thôi các bác thuế đã có cơ hội thu ngân sách nhà nước. Hãy cẩn thận nhé.

Khi sử dụng phần mềm HTKK để thực hiện việc tạo thông báo phát hành hóa đơn thì cần chú trọng đến các nội dung cần điền trên HTKK với các nội dung hướng dẫn ở đây.

Tham khảo:  Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn