Giỏ hàng

Quy định về tính tiền lương làm thêm tiền thưởng dịp lễ tết quốc khánh

Quy định về tính tiền lương làm thêm tiền thưởng dịp lễ tết quốc khánh đang được rất nhiều người lao động quan tâm. Trong thực tế vì không nắm luật nên nhiều người lao động không biết mình bị mất đi những quyền lợi chính đáng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp dù nắm luật này vẫn không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình. Điều này còn tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

  1. Cách tính tiền lương trong ngày lễ tết quốc khánh

(i) Người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương (100% tiền lương) trong ngày quốc khánh.

Căn cứ Điểm đ, Khoản 1, Điều 115 của Bộ luật Lao động 2012).

(ii) Nếu người lao động đi làm thêm vào ngày lễ tết quốc khánh

Tiền lương ít nhất bằng 300% tiền lương của ngày làm việc bình thường (chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày). Như vậy, tổng tiền lương được hưởng là 400% tiền lương của ngày bình thường.

Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012.

(iii) Nếu người lao động làm thêm vào ban đêm vào ngày lễ tết quốc khánh

Sẽ được hưởng thêm 90% tiền lương của ngày bình thường. Như vậy, tổng tiền lương được hưởng là 490% tiền lương của ngày bình thường.

Ghi chú: Mức lương 490% này tính trong trường hợp thời gian làm thêm vào ban đêm bằng thời gian làm việc của một ngày làm việc bình thường (nếu thời gian làm thêm vào ban đêm nhỏ hơn hoặc lớn hơn thời gian làm việc của một ngày bình thường thì số tiền lương tăng thêm sẽ tính theo tỉ lệ thời gian làm thêm vào ban đêm).

  1. Tiền thưởng dịp lễ tết quốc khánh

Tiền thưởng dịp lễ tết quốc khánh do người sử dụng lao động quyết định (không mang tính chất bắt buộc phải có thưởng trong dịp này) dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Căn cứ Khoản 1, Điều 103 của Bộ luật Lao động 2012.

Trên đây là một số hướng dẫn về: “Quy định về tính tiền lương làm thêm tiền thưởng dịp lễ tết quốc khánh”. Khi nào gần tới dịp lễ tết quốc khánh các bạn tham khảo để đòi quyền lợi nhé.