Giỏ hàng

Quyết định 48 2006 QĐ BTC Chế độ Kế toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quyết định 48 2006 QĐ BTC Chế độ Kế toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đang được xem là quyết định về kế toán có hiệu lực lâu nhất.

Những doanh nghiệp nhỏ và vừa thì có quyền áp dụng thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc quyết định 48/2006. Tuy nhiên,những doanh nghiệp nhỏ và vừa thì nên áp dụng Quyết định 48 2006 QĐ BTC vì sự đơn giản của nó trong việc hạch toán cũng như tính giá thành.

Trong trường đại học các bạn chủ yếu học về  hệ thống kế toán của QĐ 15/2006 trước đây và hiện nay là thông tư 200/2014 nên đa số các bạn ra trường đều áp dụng theo thông tư 200/2014. Tuy nhiên theo chúng tôi thì lời khuyên là nên áp dụng QĐ 48/2006 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sau đây kế toán Ytho xin giới thiệu:  Quyết định 48 2006 QĐ BTC :

Ngày 14/09/2006 bộ trưởng bộ tài chính đã ban hành quyết định 48/2006/QĐ-BTC – Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

“Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa” áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã. Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm 5 phần:

Phần thứ nhất  – Quy định chung;

Phần thứ hai    – Hệ thống tài khoản kế toán;

Phần thứ ba     – Hệ thống báo cáo tài chính;

Phần thứ tư      – Chế độ chứng từ kế toán;

Phần thứ năm  – Chế độ sổ kế toán.

Toàn bộ văn bản các bạn tham khảo bên dưới:

 

Tải Quyết định 48 2006 QĐ BTC file doc :  Quyet-dinh-48-2006-qd-btc

Hiện nay Quyết định 48 2006 QĐ BTC đã được sửa đổi một số điều bởi thông tư 138/2011/TT-BTC. Do đó các bạn cần tham khảo thêm thông tư này tại đây