Giỏ hàng

So sánh Tài sản cố định – Công cụ dụng cụ – Thành phẩm – Nguyên vật liệu – Hàng hóa

Cách phân biệt Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Thành phẩm, Nguyên vật liệu, Hàng hóa

Có thể các bạn khi học kế toán sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc phân biệt Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Thành phẩm , Nguyên vật liệu, Hàng hóa  YTho sẽ chỉ các bạn cách phân biệt nhanh nhất nhé.

Các bạn hãy nhìn vào bảng bên dưới: 

Bảng So sánh Tài sản cố định – Công cụ dụng cụ – Thành phẩm – Nguyên vật liệu – Hàng hóa:

 TÀI SẢN CỐ ĐỊNHCÔNG CỤ DỤNG CỤHÀNG HÓANGUYÊN VẬT LIỆUTHÀNH PHẨM 

Giống nhau

 

 

+ Đều là tài sản

 

+ Là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai.

Khác nhau:

 

 

Định nghĩa, khái niệm

Là những tài sản do doanh nghiệp

 

nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn

ghi nhận TSCĐ

Sử dụng trong quá trình sản

 

xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ.

Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường

Sử dụng trong quá trình sản

 

xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ.

Được tạo ra trong quá trình sản xuất, dùng để bán trong kỳ sản xuất , kinh doanh bình thường 
Giá trịCó giá trị từ 30 triệu trở lên và được sử dụng trên 1 nămCó giá trị từ 30 triệu trở xuống và được sử dụng không quá 36 thángTùy loại hàng hóaTùy loại NVLTùy loại thành phẩm 

Trong bảng này dùng tài sản cố định hữu hình để so sánh. Còn tài sản cố định vô hình thì có định nghĩa khác.

Chúc bạn học nguyên lý kế toán nhanh chóng phân biệt được các loại tài sản của doanh nghiệp này. Nếu bạn có góp ý nào đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới.

Xin cảm ơn.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói YTho