Giỏ hàng

Thời hạn nộp báo cáo tài chính đến cơ quan thống kê

Thời hạn nộp báo cáo tài chính đến cơ quan thống kê được quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính như sau:

Theo điều 109 thông tư 200/2014/TT-BTC thì:

“2. Đối với các loại doanh nghiệp khác

a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

b) Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.”

Như vậy, các đơn vị kế toán khác bao gồm: công ty TNHH, công ty cổ phần thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Thời hạn nộp báo cáo tài chính đến cơ quan thống kê

Theo điều 110 thông tư 200/2014/TT-BTC thì:

Nơi nhận BCTC như sau:

  Nơi nhận báo cáo

CÁC LOẠI DOANH NGHIỆP

 

(4)

Kỳ lập báo cáo

Cơ quan tài chính

 

(1)

Cơ quan Thuế

 

(2)

Cơ quan Thống kê

DN

 

cấp trên

(3)

Cơ quan đăng ký kinh doanh
1. Doanh nghiệp Nhà nướcQuý, Nămxxxxx
2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiNămxxxxx
3. Các loại doanh nghiệp khácNăm xxxx

=> thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất đến chi cục thống kê là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Tuy nhiên, đây là quy định của thông tư 200 thuộc Bộ Tài Chính, còn quy định cụ thể của chi cục thống kê thuộc cục thống kê thì chưa có quy định rõ ràng. Thông thường, chi cục thống kê gởi yêu cầu đề nghị các doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính, báo cáo thống kê là ngày 10/04 hàng năm.

Do đó trong thời gian khoảng đầu tháng 04 hàng năm các bạn nên nộp báo cáo thống kê, báo cáo tài chính đến chi cục thống kê.

Tham khảo:  Dịch vụ kế toán trọn gói