Giỏ hàng

Thời hạn nộp các loại tờ khai thuế mới nhất

Thời hạn nộp các loại tờ khai thuế mới nhất là thời hạn nộp các loại tờ khai thuế theo quy định hiện hành.
Nắm được các quy định về thời hạn nộp các loại tờ khai thuế sẽ giúp các bạn tránh được rất nhiều sai sót và không bị phạt tiền.
Những quy định này là những quy định rất quan trọng mà các bạn làm kế toán thuế phải nắm kỹ.

Thời hạn nộp các loại tờ khai thuế mới nhất

Sau đây chúng tôi xin gởi đến các bạn thời hạn nộp các loại tờ khai thuế mới nhất:

1. Tờ khai lệ phí môn bài:

a. Tờ khai thuế

+ Đối với những doanh nghiệp mới thành lập
Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
+ Đối với doanh nghiệp thông thường
Trường hợp người nộp thuế môn bài đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho các năm tiếp theo nếu không có thay đổi các yếu tố làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài phải nộp.

+ Nếu có mở chi nhánh/địa điểm kinh doanh/văn phòng đại diện

Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;

Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

Lưu ý: đối với doanh nghiệp có chi nhánh kinh doanh ngành nghề ăn uống nhà hàng quán Bar khách sạn vũ trường massage karaoke có sự khác biệt ở khu vực TPHCM. Tham khảo tại đây

b.Thời hạn nộp lệ phí môn bài

Chậm nhất là ngày 30 tháng 1 của năm phát sinh nghĩa vụ thuế. Trường hợp người nộp thuế mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

2. Thuế giá trị gia tăng

a. Thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 3 điều 10 thông tư 156/2013

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Doanh nghiệp mới thành lập kê khai theo quý. Tham khảo thêm về cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT tại đây

b. Thời hạn nộp thuế trùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

3. Thuế thu nhập cá nhân

Trước kết cần xác định kỳ kê khai thuế TNCN tại đây

a. Thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản 3 điều 10 thông tư 156/2013

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
+ Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

b. Thời hạn nộp thuế trùng với thời hạn nộp tờ khai thuế

4. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo thông tư 151/2014/TT-BTC đã bãi bỏ quy định nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý nhưng vẫn phải tạm tính số thuế phải nộp theo quý. Như vậy thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ còn nộp tờ khai theo từng lần phát sinh và khai theo quyết toán năm

a. Thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 điều 10 thông tư 156/2013

+ Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

b. Thời hạn nộp thuế

Trùng với thời hạn nộp hồ sơ thuế.
Thời hạn nộp số thuế tạm tính theo quý là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

5. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế và báo cáo tài chính năm

Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Trên đây là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của một số loại thuế. Các bạn có những thắc mắc về bài viết: Thời hạn nộp các loại tờ khai thuế mới nhất vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

 Bài giảng học kế toán thực hành