Giỏ hàng

Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là hạn chót doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt. Nếu sau hạn chót nộp thuế tiêu thụ đặc biệt mà doanh nghiệp chưa nộp thuế thì doanh nghiệp sẽ bị phạt

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Sau đây Kế toán Ytho xin gởi đến các bạn: Thời hạn nộp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt và thời hạn thuế tiêu thụ đặc biệt

Khai thuế TTĐB là loại khai theo tháng; đối với hàng hoá mua để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu được đem bán trong nước thì khai theo từng lần phát sinh.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TTĐB theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ví dụ :

Tháng 4/2007 công ty A lập hồ sơ khai thuế TTĐB các nghĩa vụ phát sinh trong tháng, khi đó thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng 4/2007 chậm nhất vào ngày 20/5/2007.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TTĐB theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh  nghĩa vụ thuế.

Ví dụ:

Công ty B mua 100.000 bao thuốc lá điếu để xuất khẩu nhưng do thay đổi điều kiện trong hợp đồng xuất khẩu, không xuất khẩu được mà bán trong nước. Ngày 15/4/2007 công ty bán 50.000 bao thuốc lá điếu thì công ty B phải làm hồ sơ khai thuế TTĐB cho 50.000 bao thuốc lá điếu đã tiêu thụ và nộp hồ sơ cho cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 25/4/2007.

Nếu nộp chậm NNT sẽ bị xử phạt nộp chậm theo quy định hiện hành.

Thời hạn thuế tiêu thụ đặc biệt

Hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai thuế tháng và từng lần phát sinh

Kế toán Ytho đã gởi đến các bạn: Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Các bạn có thắc mắc về bài học, vui lòng để lại bình luận bên dưới.