Giỏ hàng

Thông báo nâng cấp ứng dụng phần mềm htkk 3.3.6

Phần mềm htkk 3.3.6 đã được Bộ Tài Chính ban hành vào ngày 11/03/2016

Bạn nào lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 thì đã đến lúc phải nâng cấp ứng dụng lên phần mềm htkk 3.3.6 vì ở phiên bản này biểu mẫu đã được thay đổi so với phiên bản 3.3.5. Ở phiên bản 3.3.5 thì biểu mẫu báo cáo tài chính còn theo quyết định 15.

Bạn nào đã nộp báo cáo tài chính theo quyết định 15 để xóa tan nổi lo của mình thì tải phần mềm 3.3.6 về gấp để báo cáo theo thông tư 200 nhé, vẫn còn nhiều thời gian lắm.

Phần mềm htkk 3.3.6 mới nhất

Cụ thể như sau:

– Nâng cấp các chức năng lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC trên ứng dụng HTKK 3.3.6, iHTKK 3.1.7, bao gồm các mẫu biểu:

+ Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục) theo Thông tư 200.

+ Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục) theo Thông tư 200.

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Thông tư 200.

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp theo Thông tư 200.

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp theo Thông tư 200.

–  Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.1.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.7.

Bắt đầu từ ngày 12/03/2016, khi lập báo cáo tài chính có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.6, iHTKK 3.1.7, iTaxViewer 1.1.4 thay cho các phiên bản trước đây.

Link tải ứng dụng: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

Bạn nào đang sử dụng phần mềm kế toán để kết xuất file thì không còn nổi lo về lệch tài khoản nữa nhé. Hi vọng thông tin và ứng dụng này sẽ giúp các bạn giải tỏa những nổi lo trong mùa báo cáo lần này.

Chúc các bạn quyết toán thành công.

Tham khảo:  dịch vụ kế toán trọn gói