Giỏ hàng

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty cổ phần

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty cổ phần là những thủ tục cần thiết tuân theo luật định để chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty cổ phần.

Thông thường công ty cổ phần là công ty có lượng chi nhánh nhiều hơn so với các loại hình doanh nghiệp còn lại. Do đó khi tiến hành giải thể công ty cổ phần thì có nhiều khó khăn hơn. Công ty có càng nhiều chi nhánh thì thủ tục càng phức tạp

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty cổ phần là một trong những bước quan trọng trong việc khai tử công ty cổ phần.

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty cổ phần

Kế toán YTHO xin gởi đến các bạn thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty cổ phần như sau:

Thành phần hồ sơ

  1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty cổ phần (mẫu quy định: Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty cổ phần);
  2. Quyết định của hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty cổ phần;
  3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; ( Mẫu danh sách chủ nợ)
  4. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động; (Mẫu danh sách người lao động)
  5. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh;
  6. Con dấu của chi nhánh (nếu có);
  7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo: Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ);
  8. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
  9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Kết quả:

+ Mã số thuế chi nhánh bị khóa, chi nhánh chấm dứt hoạt động nếu hồ sơ hợp lệ

+ Thông báo bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ không hợp lệ

Trên đây là các thủ tục và bộ hồ sơ cần thiết để chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty cổ phần. Nếu các bạn có vướng mắc về Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần bạn sẽ gặp không ít các khó khăn và tốn thời gian. Do đó các bạn có thể tham khảo:

 Dịch vụ giải thể doanh nghiệp