Giỏ hàng

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty cổ phần

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty cổ phần là những thủ tục quan trọng cần thực hiện theo quy định hiện hành để giải thể thành công văn phòng đại diện của công ty cổ phần

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty cổ phần theo đánh giá của chúng tôi là không dễ dàng chút nào. Nếu văn phòng đại diện ở những tỉnh khác nhau thì các chi cục thuế lại yêu cầu các thủ tục về thuế khác  nhau. Chúng tôi không hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra trong khi chúng ta lại áp dụng chung một hệ thống luật

Theo khoản 2 điều 206 chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện thì

“2. Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm:

a) Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

c) Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

d) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

đ) Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).”

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty cổ phần

Dựa theo quy định này sở kế hoạch đầu tư TP HCM có hướng dẫn thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty cổ phần như sau:

Thành phần hồ sơ

 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu quy định: Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty cổ phần);
 1. Quyết định của hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện;
 2. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động; (Mẫu danh sách người lao động)
 1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện;
 1. Con dấu của văn phòng đại diện (nếu có);
 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo: Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ);
 3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Kết quả:

 • Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động nếu hồ sơ hợp lệ

   

 • Thông báo bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ không hợp lệ

Trên đây là các thủ tục và bộ hồ sơ cần thiết để chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của công ty cổ phần. Nếu các bạn có vướng mắc về Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần bạn sẽ gặp không ít các khó khăn và tốn thời gian. Do đó các bạn có thể tham khảo:

 Dịch vụ giải thể doanh nghiệp