Giỏ hàng

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty TNHH hai thành viên trở lên là những thủ tục cần thiết để chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty TNHH hai thành viên trở lên theo luật định

Văn phòng đại diện khác với chi nhánh như thế nào?

  1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
  2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty TNHH hai thành viên trở lên

Kế toán YTHO xin gởi đến các bạn thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

Thành phần hồ sơ

  1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty TNHH hai thành viên trở lên);
  2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện;
  3. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động; (Mẫu danh sách người lao động)
  4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện;
  5. Con dấu của văn phòng đại diện (nếu có);
  6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ);
  7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
  8. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Kết quả:

+ Mã số thuế chi nhánh bị khóa, chi nhánh chấm dứt hoạt động nếu hồ sơ hợp lệ

+ Thông báo bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ không hợp lệ

Trên đây là các thủ tục và bộ hồ sơ cần thiết để chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của công ty TNHH hai thành viên trở lên. Nếu các bạn có vướng mắc về Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên bạn sẽ gặp không ít các khó khăn và tốn thời gian.

Do đó để tiết kiệm thời gian và chi phí các bạn có thể liên hệ  Dịch vụ giải thể doanh nghiệp của chúng tôi.