Giỏ hàng

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục chấm dứt hoạt động  văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân là những thủ tục cần thiết để xóa sổ văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân trên thị trường.

Lý do chấm dứt hoạt động văn phòng là tùy thuộc vào nội bộ của từng doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện khác với chi nhánh như thế nào?

 1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân

Kế toán YTHO xin gởi đến các bạn thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân như sau:

Thành phần hồ sơ

 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân);
 2. Quyết định của chủ doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp);
 3. Danh sách người lao động (Mẫu danh sách người lao động) và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện;
 5. Con dấu của văn phòng đại diện (nếu có);
 6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ);
 7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 8. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 9. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Kết quả:

+ Mã số thuế chi nhánh bị khóa nếu hồ sơ hợp lệ

+ Thông báo bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ không hợp lệ

Lệ phí: không thu phí

Trên đây là hướng dẫn của chúng tôi về thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân. Nếu các bạn có thêm những thắc mắc về bài viết vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Đọc qua bài viết thì các bạn có thể nhận thấy được thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện doanh nghiệp tương đối đơn giản và dễ làm. Tuy nhiên, để bộ hồ sơ đúng 100% không bị sở kế hoạch đầu tư trả về, tiết kiệm chi phí và thời gian thì không hề dễ dàng chút nào.

Các bạn có thể tham khảo thêm:  Dịch vụ giải thể doanh nghiệp của chúng tôi