Giỏ hàng

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty TNHH một thành viên

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty TNHH một thành viên là những thủ tục cần thiết đã được quy định phải tuân thủ để chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của công ty TNHH một thành viên

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty TNHH một thành viên là một trong những thủ tục quan trọng để giải thể thành công công ty TNHH một thành viên. Vì theo quy định để chấm dứt hoạt động của công ty thì cần phải chấm dứt hoạt động của các chi nhánh

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty TNHH một thành viên

Kế toán YTHO xin gởi đến các bạ thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty TNHH một thành viên như sau:

Thành phần hồ sơ

  1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty TNHH một thành viên);
  2. Quyết định của chủ sở hữu về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện; (Mẫu quyết định giải thể công ty TNHH một thành viên)
  3. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động; (Mẫu danh sách người lao động)
  4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện;
  5. Con dấu của văn phòng đại diện (nếu có);
  6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ);
  7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
  8. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Phí nhà nước: Không thu phí

Kết quả:

+ Mã số thuế chi nhánh bị khóa nếu hồ sơ hợp lệ

+ Thông báo bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ không hợp lệ

Trên đây là các thủ tục và bộ hồ sơ cần thiết để chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của công ty TNHH một thành viên. Nếu các bạn có vướng mắc về Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty TNHH một thành viên vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty TNHH một thành viên bạn sẽ gặp không ít các khó khăn và tốn thời gian.

Do đó để tiết kiệm thời gian và chi phí các bạn có thể liên hệ  Dịch vụ giải thể doanh nghiệp của chúng tôi