Giỏ hàng

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Thủ tục giải thể công ty cổ phần là những thủ tục cần phải thực hiện theo luật định để giải thể công ty cổ phần.

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Do đó, chủ sở hữu công ty cổ phần và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt.

Thủ tục giải thể công ty cổ phần dễ hay khó là tùy thuộc vào sự hợp tác của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải cung cấp đầy đủ chứng từ và số liệu để người đi giải thể có thể thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thủ tục giải thể công ty Cổ phần

Kế toán YTHO xin gởi đến các bạn Thủ tục giải thể công ty cổ phần như sau:

Bước 1: Công bố thông tin giải thể

Thành phần hồ sơ

 1. Quyết định giải thể doanh nghiệp (mẫu tham khảo: Quyết định giải thể công ty Cổ phần);
 2. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
 3. Phương án giải quyết nợ (nếu có);
 4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2: Đăng ký giải thể

Thành phần hồ sơ

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định: Mẫu thông báo giải thể công ty Cổ phần);
 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp
 3. Danh sách chủ nợ (mẫu tham khảo: Mẫu danh sách chủ nợ) và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
 4. Danh sách người lao động (mẫu tham khảo: Mẫu danh sách người lao động) sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo: Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ);
 8. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Lệ phí: Không thu phí

Kết quả:

+ Công ty cổ phần giải thể nếu hồ sơ hợp lệ

+ Thông báo bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ không hợp lệ

Trên đây là các thủ tục và bộ hồ sơ cần thiết để giải thể công ty Cổ phần. Nếu các bạn có vướng mắc về Thủ tục giải thể công ty Cổ phần vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Trong quá trình thực hiện các giải thể công ty Cổ phần bạn sẽ gặp không ít các khó khăn và tốn thời gian. Do đó các bạn có thể tham khảo:

 Dịch vụ giải thể doanh nghiệp