Giỏ hàng

Thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên là những thủ tục cần thiết để xóa mã số thuế và các nghĩa vụ liên quan của công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên tương đối đơn giản nếu các bạn nắm các thủ tục. Nhưng nó sẽ cực kì rắc rối nếu bạn không nắm rõ các quy định và thủ tục liên quan.

Trình tự, Thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên được hướng dẫn tại điều 202 luật doanh nghiệp 2014.

Thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên

Dựa theo luật doanh nghiệp 2014 sở kế hoạch đầu tư TPHCM có hướng dẫn Thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

Bước 1: Công bố thông tin giải thể

Thành phần hồ sơ

 1. Quyết định giải thể doanh nghiệp (mẫu tham khảo: Quyết định giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên);
 2. Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;
 3. Phương án giải quyết nợ (nếu có);
 4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);
 5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2: Đăng ký giải thể

Thành phần hồ sơ

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định: Thông báo giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên);
 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 3. Danh sách chủ nợ (mẫu tham khảo: Mẫu danh sách chủ nợ) và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
 4. Danh sách người lao động (mẫu tham khảo: Mẫu danh sách người lao động) sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo: Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ);
 8. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Lệ phí: Không thu phí

Kết quả:

+ Công ty TNHH 2 thành viên giải thể nếu hồ sơ hợp lệ

+ Thông báo bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ không hợp lệ

Trên đây là các thủ tục và bộ hồ sơ cần thiết để giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Nếu các bạn có vướng mắc về Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Trong quá trình thực hiện các giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên bạn sẽ gặp không ít các khó khăn và tốn thời gian. Do đó các bạn có thể tham khảo:

 Dịch vụ giải thể doanh nghiệp