Giỏ hàng

Thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên

Thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên là các thủ tục cần thiết để có thể xóa mã số thuế của công ty TNHH 1 thành viên

 

Thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên

Vài nét về công ty TNHH một thành viên:

 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Sự cần thiết giải thể công ty TNHH một thành viên

+ Công ty kinh doanh thua lỗ

+ Không có khả năng quản lý công ty

+ Công ty hoạt động không có hiệu quả

+ Công ty không thể đi vào hoạt động

Thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên

Bước 1: Công bố thông tin giải thể

 1. Thành phần hồ sơ
 2. Quyết định giải thể doanh nghiệp (Mẫu quyết định giải thể công ty TNHH một thành viên);
 3. Phương án giải quyết nợ (nếu có);
 4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);
 5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2: Đăng ký giải thể

 1. Thành phần hồ sơ
 2. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (Mẫu thông báo giải thể công ty TNHH một thành viên);
 3. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 4. Danh sách chủ nợ (Mẫu danh sách chủ nợ) và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
 5. Danh sách người lao động (Mẫu danh sách người lao động) sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 6. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 8. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ);
 9. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 10. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 11. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Lệ phí: Không thu phí

Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

Kết quả:

+ Thông báo giải thể công ty công ty TNHH một thành viên nếu hồ sơ hợp lệ

+ Thông báo bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ không hợp lệ

Trên đây kế toán YTHO đã hướng dẫn các bạn Thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên, nếu các bạn có thêm vướng mắc về Thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi

Tham khảo:  Dịch vụ giải thể doanh nghiệp của chúng tôi