Giỏ hàng

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân là thủ tục được thực hiện bởi chủ doanh nghiệp với sở kế hoạch đầu tư để ngưng hoạt động và xóa mã số thuế của doanh nghiệp tư nhân muốn giải thể.

Vài nét về doanh nghiệp tư nhân

 1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
 2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
 3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.
 4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân được hướng dẫn ở phần bên dưới tương đối đơn giản, tuy nhiên vấn đề đi lại và thời gian sẽ mất rất nhiều thời gian. Do đó nếu chủ doanh nghiệp khi có đủ thời gian thì hãy thử sức để biết.

Kế toán YTHO xin gởi đến thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân gồm 2 bước như sau:

Bước 1: Công bố thông tin giải thể

 1. Thành phần hồ sơ
 2. Quyết định giải thể doanh nghiệp (Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp);
 3. Phương án giải quyết nợ (nếu có);
 4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);
 5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2: Đăng ký giải thể

 1. Thành phần hồ sơ
 2. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp);
 3. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 4. Danh sách chủ nợ (Mẫu danh sách chủ nợ) và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
 5. Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có) (Mẫu danh sách người lao động);
 6. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 8. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ);
 9. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 10. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 11. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Lệ phí: không tốn phí

Thời gian giải quyết: 5 ngày từ ngày nhận được hồ sơ

Trên đây là các thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân, các doanh nhân có thắc mắc về thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi

Tham khảo:  Dịch vụ giải thể doanh nghiệp của chúng tôi