Giỏ hàng

Thủ tục giải thể doanh nghiệp với sở kế hoạch đầu tư

Thủ tục giải thể doanh nghiệp với sở kế hoạch đầu tư

Thủ tục giải thể doanh nghiệp với sở kế hoạch đầu tư đơn giản hơn nhiều so với thủ tục giải thể bên chi cục thuế.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp với sở kế hoạch đầu tư gồm có 2 bước như sau:

Bước 1: Công bố thông tin giải thể

A. Thành phần hồ sơ

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (Mẫu thông báo công bố giải thể doanh nghiệp);
 2. Quyết định giải thể doanh nghiệp (Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp);

3.

+ Đối với công ty cổ phần:

Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;

+ Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh

Biên bản họp của các thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;

+ Đối với công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân

Không yêu cầu

 1. Phương án giải quyết nợ (nếu có);
 2. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

 

Sau khi hoàn thành bước 1 là công bố thông tin giải thể thì các bạn phải hoàn thành các nghĩa vụ nợ bao gồm bảo hiểm, cơ quan thuế, người lao động,…

Do đó trước khi bước vào bước 2 thì các bạn phải hoàn thành các thủ tục với cơ quan bảo hiểm, cơ quan thuế (trong đó cơ quan thuế là phức tạp nhất)

Tham khảo  các thủ tục giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế 

Sau khi thực hiện xong những công việc này các bạn vào bước 2 đối với sở kế hoạch đầu tư

Bước 2: Đăng ký giải thể

A. Thành phần hồ sơ

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (Mẫu thông báo công bố giải thể doanh nghiệp);
 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp (Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ);
 3. Danh sách chủ nợ (Mẫu danh sách chủ nợ) và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
 4. Danh sách người lao động (Mẫu danh sách người lao động) sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ);
 8. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ các bạn sẽ nhận được:

+ Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

+ Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Khi thực hiện bộ hồ sơ này các bạn không phải tốn phí nhà nước tuy nhiên các bạn phải bỏ công sức hoặc thuê dịch vụ để làm

 

Cần thực hiện tất cả các thủ tục xong trước khi trả con dấu

Tham khảo:  Dịch vụ giải thể doanh nghiệp