Giỏ hàng

Thuế GTGT là gì

Thuế GTGT là gì được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO

Thuế GTGT là gì là câu hỏi thắc mắc của không ít bạn sinh viên khi bước vào bài học thuế GTGT

Thuế giá trị gia tăng (viết tắt là thuế gtgt) là thuế gián thu được tính trên phần giá trị tăng thêm của HHDV phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được thu ở khâu tiêu thụ HHDV. Thuế GTGT ra đời vào thế kỷ 19 năm 1954 từ một nhà kinh tế người Pháp tên là  Maurice laure.

Tổng số thuế GTGT thu được qua tất cả các giai đoạn luân chuyển của hàng hóa, dịch vụ bằng với số thuế tính trên giá bán cho người tiêu dùng cuối cùng. Thuế GTGT do người tiêu dùng cuối cùng chịu, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ là người nộp thuế vào NSNN thay cho người tiêu dùng thông qua việc cộng thuế vào giá bán mà người tiêu dùng phải thanh toán khi mua hàng hoá, dịch vụ.

Ở Việt Nam, thuế GTGT được ban hành thành Luật và được Quốc hội Khoá IX thông qua tại kỳ họp thứ 11 (ngày 10/5/1997) và có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/1999, thay thế cho Luật Thuế doanh thu. Trong quá trình thực thi, Luật thuế GTGT đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần (*) nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh, phù hợp với thực tiễn nước ta trong từng thời kỳ

(*) Lần thứ nhất, Nghị quyết 90/NQ-UBTVQH10 ngày 3/9/1999; Lần thứ hai, Nghị quyết 240/NQ-UBTVQH10 ngày 27/10/2000; Lần thứ ba, Nghị quyết 50/2001/NQ-QH10 ngày 27/10/2000; Lần thứ tư, Nghị quyết 09/2002/NQ-QH11 ngày 28/11/2002; Lần thứ năm, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT năm 1997 ngày 3/5/2003-18/6/2003; Lần thứ sáu, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế TTĐB và Luật GTGT; Lần thứ bảy, Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 được Quốc hội Khoá XII thông qua ngày 03/6/3008, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2009; Lần thứ tám, Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Lần gần đây nhất là Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế.

Bàn đến thuế GTGT là gì thì có rất nhiều vấn đề để bàn. Thuế đánh vào giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ và người tiêu dùng cuối cùng phải chịu toàn bộ số thuế ấy, phải chăng loại thuế này có gì đó không công bằng. Người tiêu dùng tiêu thụ nhiều hàng hóa để hàng hóa ấy nhanh lưu thông, thúc đẩy sự phát triển của xã hội mà lại bị đánh thuế. Nếu một quốc gia dùng thuế này để đánh lên tất cả các mặt hàng, chắc hẳn quốc gia đó sẽ không thể phát triển được ngành nghề chủ lực của mình. Do đó ở Việt Nam chúng ta lại có rất nhiều mặt hàng không chịu thuế.