Giỏ hàng

Thuế suất thuế giá trị gia tăng của cây hoa chậu kiểng cảnh các loại

Thuế suất thuế giá trị gia tăng của cây hoa chậu kiểng cảnh các loại dành cho các doanh nghiệp đăng ký thuế khấu trừ được quy định tại điểm 5 điều 5 thông tư 219/TT-BTC như sau:

Thuế suất thuế giá trị gia tăng của cây hoa chậu kiểng cảnh các loại

“5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.”

Theo đó thuế suất thuế GTGT của các mặt hàng cây hoa kiểng như sau:

Cây hoa kiểng (bao gồm cây ở trong chậu và có đất), hoa kiểng cắt cành, hoa chậu các loại, kiểng bonsai

+ Khi bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu thương mại thì thuộc đối tượng không kê khai tính nộp thuế

+ Khi bán cho cá nhân, hộ kinh doanh, trường học, UBND, các tổ chức sự nghiệp thì tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%

Chậu kiểng, đất trồng cây, tro không thuộc trường hợp không kê khai tính nộp thuế, thuế suất 0%, 5% nên chịu thuế suất là 10%

Cụ thể các bạn tham khảo thêm 2 công văn ở tệp đính kèm

Công văn 3165: 3165_2014_thue gia tri gia tang

Công văn Cong van so 80

Kế toán YTHO đã gởi đến các bạn bài viếtThuế suất thuế giá trị gia tăng của cây hoa chậu kiểng cảnh các loại. Các bạn có thêm thắc mắc về bài viết: Thuế suất thuế giá trị gia tăng của cây hoa chậu kiểng cảnh các loại vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.