Giỏ hàng

Thuế suất thuế gtgt

Thuế suất thuế gtgt được chia sẻ bởi kế toán YTHO

Ở bài viết trước chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn bài viết căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế gtgt. Sau đây chúng tôi sẽ gởi đến các bạn các quy định thuế suất thuế gtgt của các mặt hàng

Thuế suất thuế GTGT được quy định rõ ràng trong luật thuế GTGT 31/2013/QH13 và luật thuế sửa đổi bổ sung 71/2014/QH13

 Thuế suất thuế giá trị gia tăng được nhà nước ta và quốc hội xây dựng trên cơ sở nghiên cứu qua nhiều năm để phù hợp với từng ngành nghề, loại hàng hóa. Ưu tiên phát triển ngành nào thì sẽ đánh thuế thấp ở mặt hàng đó và có những ưu đãi để ngành nghề và loại hình kinh doanh ấy phát triển. Đồng thời nhà nước cũng có chính sách thu hút người tiêu dùng để phát triển mặt hàng ngành nghề chủ lực của quốc gia. Ví dụ để phát triển nông nghiệp, thì hầu hết các mặt hàng chưa qua sơ chế hoặc được mua ở nơi sản xuất thì các mặt hàng nông nghiệp đa phần là không chịu thuế.

Hiện nay, ngoài những đối tượng không chịu thuế thì thuế suất thuế GTGT gồm 3 mức như sau: 0%, 5%, 10 %. Từng mức thuế suất và các mặt hàng nào chịu mức thuế suất nào sẽ được kế toán Ytho giới thiệu trong những bài giảng về thuế GTGT tiếp theo.

Chỉ có vài mức thuế suất nên thật dễ nhớ các bạn nhỉ, các bạn chú ý là có thêm đối tượng không chịu thuế ngoài 3 mức thuế suất này nhé. Suy ra, các mặt hàng có tại Việt Nam sẽ nằm trong 4 đối tượng trên đây

Bài giảng trong series