Giỏ hàng

Thuê tài sản của hộ gia đình cá nhân trên 100 triệu đồng năm có cần hóa đơn của cơ quan thuế

Thuê tài sản của hộ gia đình cá nhân trên 100 triệu đồng năm có cần hóa đơn của cơ quan thuế

Thuê tài sản của hộ gia đình cá nhân trên 100 triệu đồng năm có cần hóa đơn của cơ quan thuế là câu hỏi tưởng chừng đã có câu trả lời tuy nhiên đi sâu vào phân tích thì chúng ta sẽ có nhiều điểm ngạc nhiên.

Sau đây chúng tôi xin đi vào phân tích các trường hợp để các doanh nghiệp nắm rõ:

  1. Trường hợp thuê tài sản của cá nhân, hộ gia đình dưới 100 triệu đồng/năm

Theo quy định tại điều 4 thông tư 92/TT-BTC: Phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản 

Đối với cá nhân cho thuê tài sản thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê tài sản.

Như vậy đối với người cho thuê tài sản thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm không cần phải mua hóa đơn lẻ của cơ quan thuế để xuất cho người tiêu dùng.

Theo điểm 2.5 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC thì

2.5. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ dưới đây:

– Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

Các doanh nghiệp để đưa chi phí hợp lý vào cần có các chứng từ sau:

  • Hợp đồng cho thuê tài sản (không cần công chứng)
  • Chứng từ chứng minh đã thanh toán tiền (Phiếu chi hoặc uỷ nhiệm chi)
  1. Trường hợp thuê tài sản trên 100 triệu đồng/năm

Trường hợp này căn cứ vào công văn 1834/TCT-TNCN ngày 4 tháng 5 năm 2016 của Tổng cục thuế trả lời cho Cục thuế Đà Nẵng là KHÔNG  CẦN PHẢI CÓ HOÁ ĐƠN

Chi tiết công văn như sau:

Các doanh nghiệp để đưa chi phí hợp lý trong trường hợp này cần có các chứng từ sau:

  • Hợp đồng cho thuê tài sản (không cần công chứng)
  • Chứng từ chứng minh đã thanh toán tiền (Phiếu chi hoặc uỷ nhiệm chi)
  • Chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân (nếu có)

Các lưu ý:

  • Trường hợp thuê tài sản trên 100 triệu/năm không cần hóa đơn ở trên chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp không sử dụng kinh phí nhà nước .
  • Các cá nhân, hộ kinh doanh cho thuê tài sản trên 100 triệu/năm thì vẫn phải chịu thuế TNCN, GTGT theo tỷ lệ quy định tại điều 4 thông tư 92/2015/TT-BTC như sau:

    – Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài sản là 5%

    – Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là 5%