Giỏ hàng

Thuế thu nhập cá nhân là gì

Thuế thu nhập cá nhân là gì? (được viết tắt là Thuế TNCN)

Là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập chính đáng của từng cá nhân. Vào năm 1799 ở nước Anh, Thuế TNCN được đưa vào thực hiện như 1 hình thức thu tạm thời nhằm mục đích trang trải cho cuộc chiến tranh chống Pháp và được chính thức áp dụng vào năm 1942. Từ đó thuế TNCN dần dần được áp dụng ở các nước trên thế giới.

Và ở Việt Nam thì luật Thuế TNCN được áp dụng vào 01/01/2009 và được sửa đổi bổ sung ở luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 01/07/2013. Ngày 26/11/2014 Quốc hội đã ban hành luật 71/2014/QH13 sửa đổi một số điều của luật thuế thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13. Như vậy khi tham khảo luật thuế TNCN các bạn phải đọc cả luật 26 và luật 71. Đó là những luật hiện hành và luật thuế tncn mới nhất hiện nay. Khi có luật mới phát sinh chúng tôi sẽ lập tức cập nhật trên trang web của mình.

Bài học trong series