Giỏ hàng

Tổng hợp các mẫu hợp đồng dùng tại doanh nghiệp

Các mẫu hợp đồng dùng tại doanh nghiệp là một trong nhiều những hồ sơ quan trọng để doanh nghiệp ký kết với các đối tác bên ngoài cũng như đưa vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp.

Khi thiết kế các mẫu hợp đồng và phụ lục hợp đồng cần lưu ý về tính pháp lý cũng như sự ràng buộc của đôi bên. Bên mua cần phải đọc kỹ và phân tích kỹ hợp đồng của bên bán trước khi ký kết để tránh những rủi ro xảy ra đối với doanh nghiệp của mình.

Nhiều doanh nghiệp còn tổ chức nguyên phòng để lo các thủ tục, soạn thảo hợp đồng. Những doanh nghiệp như thế là những doanh nghiệp đã có nhiều kinh nghiệm về vi phạm hợp đồng.

Các mẫu hợp đồng dùng tại doanh nghiệp bao gồm:

  1. Hợp đồng lao động cho nhân viên chính thức.
  2. Hợp đồng lao động cho nhân viên thời vụ.
  3. Hợp đồng thuê văn phòng.
  4. Hợp đồng bán hàng.
  5. Hợp đồng mua hàng.
  6. Hợp đồng cung cấp dịch vụ.
  7. Hợp đồng thuê xe
  8. Hợp đồng mượn xe
  9. Hợp đồng thuê tài sản
  10. Biên bản thanh lý hợp đồng

 

Nếu các bạn có đề xuất về những hợp đồng dùng tại doanh nghiệp thì để lại bình luận bên dưới chúng tôi sẽ sớm bổ sung mẫu cho các bạn.

Xin cảm ơn.