Giỏ hàng

Tỷ lệ đóng kinh phí công đoàn mới nhất

Tỷ lệ đóng kinh phí công đoàn mới nhất hiện nay được quy định trong khoản 2 điều 26 bộ luật công đoàn năm 2012 được hướng dẫn bởi điều 5 nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013.

Tỷ lệ đóng kinh phí công đoàn mới nhất năm 2016

Cụ thể Tỷ lệ đóng kinh phí công đoàn mới nhất như sau:

Điều 5 nghị định 191/2013/NĐ-CP

Mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn

Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Như vậy doanh nghiệp của bạn phải trích lập 2% kinh phí công đoàn trong tổng quỹ lương cơ bản để nộp kinh phí.

Cách hạch toán kinh phí công đoàn như sau:

Khi trích lập kinh phí công đoàn:

Nợ chi phí (2% x tổng mức lương cơ bản)

Có 3382 Kinh phí công đoàn (2% x tổng mức lương cơ bản)

Khi thanh toán kinh phí công đoàn:

Nợ 3382  (2% x tổng mức lương cơ bản)

Có 111/112 (2% x tổng mức lương cơ bản)

Trong thực tế các doanh nghiệp ít quan tâm đến việc trích lập và hạch toán kinh phí công đoàn. Tuy nhiên theo quy định đây là khoản bắt buộc các doanh nghiệp phải trích nộp. Do đó các doanh nghiệp nên trích nộp khoản này để đưa vào chi phí, còn việc nộp tiền đến liên đoàn lao động thì có thể nộp sau.

Trên đây là  toàn bộ hướng dẫn của kế toán YTHO về: Tỷ lệ đóng kinh phí công đoàn mới nhất năm 2016. Các bạn có thêm thắc mắc về: Tỷ lệ đóng kinh phí công đoàn mới nhất năm 2016 vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Tham khảo: Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất