Giỏ hàng

ưu nhược điểm của phương pháp thuế khoán

Ưu nhược điểm của phương pháp thuế khoán như sau:

Phương pháp thuế khoán hiện tại đang được áp dụng cho các cá nhân hộ kinh doanh không áp dụng cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu, hoặc trực tiếp trên GTGT hoặc theo phương pháp khấu trừ thuế GTGT.

Ưu điểm của phương pháp thuế khoán:

+ Cách tính đơn giản, người không học về kế toán cũng biết làm.

+ Doanh thu lợi nhuận nhiều thì mức đóng cũng không thay đổi trong năm.

+ Không áp dụng cho doanh nghiệp.

+ Thích hợp với những hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ.

Nhược điểm của phương pháp thuế khoán:

  • Không theo dõi được chính xác chi phí, doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp
  • Mức thuế khoán áp dụng căn cứ trên mức áp đặt hoặc dự toán của cán bộ thuế, phường, xã = > không minh bạch, bất hợp lý. Đặc biệt là trong tình trạng quản lý yếu kém của Việt Nam hiện nay.
  • Trong trường hợp cá nhân hộ kinh doanh đóng thuế khoán có phát hành hóa đơn thì phần xuất hóa đơn tính thuế riêng. Nếu không chia rõ giữa phần không xuất và xuất hóa đơn thì dẫn đến hộ kinh doanh phải chịu thuế 2 lần (bất cập).
  • Phương pháp này làm ảnh hưởng đến hệ thống kế toán nội bộ, kiểm soát nội bộ. Người chủ hộ kinh doanh sẽ khó kiểm soát dòng tiền hoặc vạch ra các chiến dịch kinh doanh mới.
  • Mức thuế đóng không đổi dù cá nhân hộ kinh doanh có kinh doanh thua lỗ trong năm. Hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn hơn nữa trong vấn đề kinh doanh của mình.

 

Lưu ý: Phương pháp này không áp dụng cho những cá nhân có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm

Tham khảo:  Cách tính thuế khoán dành cho cá nhân hộ kinh doanh