Giỏ hàng

Vai trò của hóa đơn

Nói đến vai trò của hóa đơn thì có quá nhiều điều để nói, nhìn chung đối với doanh nghiệp và nhà nước thì hóa đơn có vai trò vô cùng lớn, ngoài việc đáp ứng quản lý nhà nước về thuế thì hóa đơn có vai trò là chứng từ ghi nhận doanh thu chi phí. Hóa đơn còn có vai trò to lớn trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay các doanh nghiệp chú trọng vai trò của hóa đơn bên thuế hơn so với kế toán. Lý do đơn giản là bên thuế thì phạt còn bên kế toán thì không, do đó việc tổ chức hóa đơn theo thuế luôn tốt hơn và đảm bảo hơn so với bên kế toán.

Sau đây chúng ta đi vào chi tiết các vai trò của hóa đơn:

Nhà nước Việt Nam áp dụng chế độ kế toán cho các hoạt động kinh doanh của các thực thể, hóa đơn được quy định bởi Bộ Tài Chính, do đó tại Việt Nam hóa đơn có các vai trò sau:

+ Dựa vào hoá đơn để làm chứng từ gốc trong kế toán, vai trò của một chứng từ kế toán.

Trong vai trò này, chứng từ kế toán dùng để hạch toán kế toán, làm chứng cứ cho các nghiệp vụ kế toán

+ Về quản lý thuế: Hoá đơn có vai trò của một chứng từ thuế.

Dùng để hạch toán thuế, kê khai thuế

+ Về quốc tế : chứng từ giao dịch quốc tế:  trong một tương lai không xa của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hoá đơn sẽ trở thành một chứng từ thương mại quốc tế thể hiện quan hệ mua bán hàng hoá, dịch vụ trên toàn cầu và sẽ được các quốc gia công nhận trên cơ sở hiệp định cụ thể.(Như vé máy bay của Hiệp hội Hàng không Quốc tế – IATA hiện nay)