Giỏ hàng

Vai trò của kế toán

Kế toán có vai trò rất quan trọng cho việc duy trì hoạt động và phát triển của đơn vị. Tại sao vậy?

     Kế toán giúp doanh nghiệp theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (thu thập thông tin) như sản xuất sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm, tình hình cung ứng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, giúp cho việc theo dõi thị trường để sản xuất, tích trữ hàng hóa nhằm cung cấp kịp thời cho thị trường những sản phẩm đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.

    Kế toán cung cấp thông tin thu thập được cho người quản lý giúp họ điều hành tốt các hoạt động của đơn vị, giúp cho việc quản lý lành mạnh, tránh hiện tượng tham ô, lãng phí tài sản, thực hiện việc kiểm soát nội bộ có hiệu quả.

    Nhờ kế toán mà người quản lý tính được kết quả công việc mình đã điều hành trong từng giai đoạn và qua đó vạch ra phương hướng hoạt động cho tương lai. Điều phối được tình hình tài chính của doanh nghiệp.

     Kế toán là cơ sở để giải quyết mọi tranh chấp, khiếu tố, là cơ sở pháp lý chứng minh về hành vi thương mại.

Vai trò của kế toán

     Nói tóm lại kế toán thu thập, xử lý thông tin, những thông tin này là tất cả những hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến tài chính, ví dụ thứ 5, ngày 5, tháng 5, năm 2015, bộ phận marketing có mua một cái ghế cho nhân viên mới. Những thông tin của kế toán rất hữu ích: Thứ nhất, nó được đưa cho người quản lý, từ đó họ biết, bao nhiêu đơn hàng chưa xử lý, còn thiếu bao nhiêu nguyên liệu, để có cách xử lý đúng, từ đó có hướng đi phù hợp cho cả đơn vị. Thứ 2, mọi thông tin đều rõ ràng nên thuận lợi cho việc quản lý nhân lực, tài chính của đơn vị, loại bỏ được tình trạng gian lận. Thứ 3, giấy tờ, thời gian rõ ràng nên nó rất hiệu quả để xử lý các rắc rối nếu có.

    Hãy comment dưới đây những thắc mắc của bạn, tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các bạn!

 Bài giảng trong danh sách: