Giỏ hàng

Vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện chức năng quản lý

Bài giảng này giải đáp cho câu hỏi: Vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện chức năng quản lý là gì?

Có những vài trò sau:

1. Quá trình quản lý và chức năng của quản lý.

Để làm tốt chức năng cơ bản của mình nhà quản trị cần thực hiện bốn hoạt động cơ bản sau:

* Lập kế hoạch

* Tổ chức và điều hành hoạt động.

* Kiểm soát hoạt động.

* Ra quyết định.

Vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện chức năng quản lý

1.1. Lập kế hoạch.

Lập kế hoạch là giai đoạn đầu tiên của quá trình hoạt động của các doanh nghiệp và để làm tốt chức năng này nhà quản trị cần vạch ra các bước  đi cụ thể để đưa hoạt động của doanh nghiệp hướng về các mục tiêu đã xác định.

1.2.Tổ chức và điều hành.

Một tổ chức có thể được  xác định như là một nhóm người  liên kết với nhau để thực hiện một mục tiêu chung nào đó.

1.3.Kiểm soát

Để thực hiện chức năng kiểm tra, các nhà quản lý sử dụng các bước công việc cần thiết để đảm bảo cho từng bộ phận và cả tổ chức đi theo đúng kế hoạch đã vạch ra.

1.4.Ra quyết định.

Ra quyết định là việc thực hiện những lựa chọn hợp lý trong số các phương án khác nhau.

Vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện chức năng quản lý

2. Phương pháp nghiệp vụ của kế toán quản trị.

2.1. Đặc điểm vận dụng của phương pháp kế toán trong kế toán quản trị.

Về phương pháp chứng từ kế toán

– Kế toán quản trị cũng dựa vào những chứng từ ban đầu của kế toán.

– Kế toán quản trị còn phải thiết lập hệ thống chứng từ riêng.

Về phương pháp tài khoản kế toán

– Kế toán quản trị tổ chức chi tiết hơn thành các tiểu khoản cấp 3,4,5,6…

– Kế toán quản trị còn cần phải mở hệ thống sổ kế toán chi tiết.

Về phương pháp tính giá

Đối với kế toán quản trị, việc tính giá các loại tài sản mang tính linh hoạt cao hơn kế toán tài chính.

Phân loại chi phí trong kế toán quản trị cũng có cách phân loại và nhận diện chi phí riêng như chi phí cơ hội, chi phí chìm, biến phí, định phí.

– Việc tính giá tài sản không chỉ tính giá thực tế đã thực hiện mà còn tính giá chi tiết đối với tài sản có liên quan đến các phương án, tình huống quyết định trong tương lai.

Phương pháp tổng hợp cân đối

Phương pháp này thường được kế toán quản trị sử dụng trong vịêc lập các báo cáo tổng hợp cân đối bộ phận báo cáo nội bộ.

Ngoài ra phương pháp này còn được KTQT để lập các cân đối trong dự toán.

Vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện chức năng quản lý

2.2. Các phương pháp kỹ thuật sử dụng trong kế toán quản trị.

2.2.1. Thiết kế thông tin thành dạng so sánh được.

Kế toán quản trị phải vận dụng để làm cho thông tin thành dạng có ích đối với nhà quản trị. Các thông tin thu thập được kế toán quản trị sẽ phân tích và thiết kế chúng dưới dạng so sánh được

VD: Doanh nghiệp tư nhân A dự định lợi nhuận tăng 10% so với quý trước…

2.2.2. Phân loại chi phí.

Kế toán quản trị thường  phân loại chi phí thành biến phí và định phí ngoài ra còn một số cách phân loại khác như chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất, chi phí trực tiếp và gián tiếp…

Vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện chức năng quản lý

2.2.3. Trình bày theo cách phân loại thông tin kế toán theo dạng phương trình.

Kế toán quản trị trình bày mối quan hệ thông tin theo dạng phương trình để từ đó làm cơ sở để tính toán lập kế hoạch như phương trình dự toán chi phí: Y= ax+b

2.2.4.Trình bày dạng thông tin dưới dạng đồ thị.

Đồ thị là cách thể hiện dễ thấy và rõ ràng nhất mối quan hệ và xu hướng biến thiên của thông tin.

Vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện chức năng quản lý

Với mục đích chia sẻ kiến thức, suốt thời gian qua YTHO đã luôn cố gắng tìm tòi và nghiên cứu các kiến thức về kế toán, mong rằng có thể đáp ứng được nhu cầu học tập và nghiên cứu của các bạn. Tuy rằng các chuyên viên của YTHO đã làm việc rất tận tâm, nhưng không thể tránh khỏi những sai sót, mong rằng nhận được những lời góp ý của các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và lựa chọn YTHO, chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng ngày càng hoàn thiện và trở thành tổ chức kế toán lớn nhất Việt Nam.

Nếu có thắc mắc gì liên quan đến kế toán, hãy để lại thông tin, các chuyên viên của YTHO sẽ tìm hiểu và giải đáp giúp bạn. Chúc bạn có những giây phút thật thoải mái cùng YTHO. Chúc sức khỏe!