Giỏ hàng

Vai trò của thuế GTGT

Vai trò của thuế GTGT được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO

Nói đến vai trò của thuế GTGT thì có nói tới mãi cũng không hết chuyện. Tuy nhiên chúng tôi xin chốt lại một số vai trò quan trọng như sau:

+ Thuế GTGT có tác dụng điều tiết thu nhập của tổ chức cá nhân tiêu dùng hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT

Thuế GTGT có tác dụng điều tiết thu nhập của người tiêu dùng ở chỗ những mặt hàng không thiết yếu như máy lạnh, tủ lạnh,…khi đánh thuế 10% làm cho giá thành tăng lên 10%, giảm sức mua của người tiêu dùng

+ Thuế GTGT là khoản thu quan trọng của ngân sách nhà nước

Điều này thì không cần phải bàn cải nhiều, nguồn thu này chiếm phần trăm rất lớn trong ngân sách nhưng chúng tôi không rõ là bao nhiêu 

+ Thuế GTGT không trùng lắp, vì thuế GTGT được khấu trừ

Phần mua vào của doanh nghiệp sẽ được khấu trừ với thuế GTGT đầu ra trước khi nộp cho nhà nước nếu đăng ký thuế khấu trừ

+ Khuyến khích xuất khẩu hàng hóa dịch vụ thông qua áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%

+ Thúc đẩy thực hiện chế độ hạch toán kế toán, sử dụng hóa đơn, chứng từ và thanh toán qua ngân hàng tránh thất thu thuế GTGT

Từ những vai trò thuế GTGT, nhà nước ta đã có những đầu tư rất nhiều cho cơ quan thuế và luật thuế gtgt để có những biện pháp tốt để quản lý tốt hơn thuế GTGT đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.