Giỏ hàng

Vai trò của thuế nhà thầu

Vai trò của thuế nhà thầu dễ dàng được suy ra từ đặc điểm của thuế nhà thầu, thuế nhà thầu tuy không phải là loại thuế mang lại nhiều nguồn thu cho ngân sách nhà nước nhưng nó có vai trò quan trọng trong việc giảm sức cạnh tranh của các đơn vị nước ngoài, tăng sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong nước.

Vai trò của thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu là thuế đánh vào tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Do đó thuế nhà thầu có những vai trò sau:

+ Ngăn chặn chuyển giá giữa các công ty có mối liên hệ liên kết như cùng thương hiệu (cocacola Việt Nam với cocacola nước ngoài)

+ Bảo vệ một phần các doanh nghiệp trong nước. Đặc biệt khi Việt Nam đang trong quá trình toàn cầu hóa

+ Tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước

+ Thúc đẩy các doanh nghiệp nước ngoài tuân thủ các quy định về thuế, chế độ kế toán, luật kế toán của Việt Nam

+…

Trên đây là một số liệt kê quan trọng về thuế nhà thầu. Các bạn nào muốn bổ sung thêm vai trò của thuế nhà thầu có thể để lại bình luận bên dưới

Bạn nào có thắc mắc thêm về vai trò của thuế nhà thầu hãy để lại tin nhắn cho chúng tôi.

Đây là bài học đơn giản và không quan trọng, các bạn học nhanh để qua bài mới nhé.