Giỏ hàng

Vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt

Vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt là nói lên tầm quan trọng của thuế tiêu thụ đặc biệt trong nền kinh tế cũng như trong một quốc gia.

Bất kỳ loại thuế nào của một nước đều có những vai trò riêng cũng như vai trò chung. Thuế tiêu thụ đặc biệt cũng vậy. Các loại thuế khác như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp,…đều thể hiện những vai trò to lớn của mình với nền kinh tế. Thuế tiêu thụ đặc biệt cũng có những vai trò không kém.

Vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt

Sau đây kế toán Ytho xin gởi đến các bạn bài học: Vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt

Đối với quốc gia, nhà nước:

+ Thông qua chế độ thu thuế tiêu thụ đặc biệt, nhà nước động viên một phần thu nhập đáng kể của người tiêu dùng vào ngân sách nhà nước.

 + Tăng cường quản lý, kiểm soát của nhà nước một cách tập trung, chặt chẽ đối với các loại hàng hóa, dịch vụ mang tính chất xa xỉ, chưa thật sự thiết yếu cho nhu cầu của một xã hội.

Đối với nền kinh tế, xã hội

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt là công cụ rất quan trọng để nhà nước thực hiện chức năng hướng dẫn sản xuất và điều tiết tiêu dùng xã hội.

 + Thuế tiêu thụ đặc biệt cũng là công cụ để nhà nước điều tiết thu nhập của người tiêu dùng vào ngân sách nhà nước một cách công bằng hợp lý: ai tiêu dùng nhiều các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì nộp thuế nhiều hơn người tiêu dùng ít hoặc không phải nộp thuế nếu không tiêu dùng các hàng hóa, dịch vụ đó.

Như vậy, kế toán Ytho đã giới thiệu đến các bạn bài học: Vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt. Nếu các bạn có những vướng mắc về bài học: Vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt vui lòng để lại bình luận để mọi người cùng tham khảo nhé.

Bài giảng thuế tiêu thụ đặc biệt