Giỏ hàng

Vai trò của thuế xuất nhập khẩu

Vai trò của thuế xuất nhập khẩu là nói đến tất cả các vai trò của thuế xuất nhập khẩu trong nền kinh tế cũng như ngân sách nhà nước. Trong nền kinh tế thuế xuất nhập khẩu có nhiều vai trò quan trọng khác nhau. Các vai trò này được rút ra từ những lợi ích mà thuế xuất nhập khẩu mang về cho một quốc gia

Vai trò của thuế xuất nhập khẩu

+ Thuế xuất khẩu mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho ngân sách nhà nước

+ Thuế xuất nhập khẩu là nguồn thu lớn của ngân sách nhà nước

+ Là công cụ điều hành, điều tiết vĩ mô nền kinh tế của Chính phủ thông qua điều tiết thuế suất để hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thúc đẩy xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Góp phần điều tiết hoạt động xuất, nhập khẩu.

+ Góp phần bảo vệ hàng hóa trong nước, chống nhập lậu hàng hóa, chống bán phá giá

Mỗi loại thuế đều có vai trò riêng của mình và mỗi loại thuế cũng có những vai trò chung nhất định góp những phần quan trọng vào nền kinh tế.

Bài học vai trò của thuế xuất nhập khẩu là bài học dễ học. Các bạn học nhanh để qua bài mới. Còn có rất nhiều bài học đang chờ đón các bạn đó. 

 

Các bạn có thêm thắc mắc về bài học: những vai trò thuế xuất nhập khẩu hãy để lại bình luận cho chúng tôi.