Giỏ hàng

Vay tiền của cá nhân có cần phải chuyển khoản

Vay tiền của cá nhân có cần phải chuyển khoản

Vay tiền của cá nhân có cần phải chuyển khoản là câu hỏi của không ít các chủ doanh nghiệp cũng như các kế toán về vấn đề đưa chi phí phí vay vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp.

Sau đây kế toán YTHO xin gởi đến các bạn một số giải đáp về vấn đề này như sau:

Theo Điều 6 nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2013 về giao dịch tài chính của doanh nghiệp thì:

1. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

  1. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.”

Từ nghị định trên suy ra

+ Cá nhân không phải là pháp nhân không chịu ràng buộc của nghị định này

+ Khi tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp mới thì cá nhân có quyền tham gia góp vốn bằng tiền mặt

+ Khi cá nhân cho doanh nghiệp vay mượn tiền thì cá nhân có quyền cho doanh nghiệp vay bằng tiền mặt. Trường hợp này doanh nghiệp khi đi vay bằng tiền mặt từ cá nhân được đưa vào chi phí hợp lý.

Theo điểm 2.17 khoản 2 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC về chi phí không được trừ là

Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.”

Như vậy để đưa vào chi phí hợp lý khi doanh nghiệp vay của cá nhân bằng tiền mặt cần có các hồ sơ sau:

  • Hợp đồng vay mượn tiền ( trên hợp đồng thể hiện lãi vay không được vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay)
  • Phiếu thu tiền mặt
  • Chứng từ thanh toán lãi vay
  • Bảng kiểm kê tiền mặt

Trên đây là hướng dẫn của kế toán YTHO về : Vay tiền của cá nhân có cần phải chuyển khoản . Mọi thắc mắc các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới

Tham khảo:  Vay tiền của doanh nghiệp có cần phải chuyển khoản