Giỏ hàng

Vốn điều lệ công ty cổ phần là gì

Vốn điều lệ công ty cổ phần là gì ? là câu hỏi của rất nhiều bạn đang nghiên cứu về luật công ty cổ phần cũng như các doanh nhân đang tìm hiểu về công ty cổ phần để thành lập công ty cổ phần.

Vốn điều lệ công ty cổ phần là gì

Vậy vốn điều lệ công ty cổ phần là gì?

Kế toán YTHO xin gởi đến các bạn những quy định vốn điều lệ công ty cổ phần như sau:

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành

c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Không có quy định giới hạn vốn điều lệ của công ty cổ phần. Nghĩa là các doanh nhân có thể đăng ký vốn bao nhiêu cũng được.

Trên đây là những quy định về vốn điều lệ công ty cổ phần được quy định trong luật doanh nghiệp 2014. Các bạn có thắc mắc về vốn điều lệ công ty cổ phần hãy để lại bình luận ở bên dưới.

Tham khảo:  Dịch vụ thành lập công ty cổ phần