Giỏ hàng

Xác định kỳ kê khai thuế TNCN

Công tác xác định kỳ kê khai thuế TNCN không những quan trọng đối với cá nhân mà còn rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Nếu không nộp tờ khai thì doanh nghiệp sẽ bị phạt khoảng 10 triệu đổ lại.

Hạn nộp tờ khai khi xác định được kỳ kê khai thuế TNCN

+ Kê khai theo từng lần phát sinh là trong vòng 10 ngày

+ Kê khai theo tháng là ngày 20 của tháng tiếp theo

+ Kê khai theo quý là ngày thứ 30 của quý tiếp theo

Quay lại:

Bài học thuế TNCN:

 Bài giảng học thuế TNCN

Bài giảng học kế toán thực hành

 Bài giảng học kế toán thực hành