Giỏ hàng

Xử phạt lập thông báo phát hành hóa đơn sai quy định

Xử phạt lập thông báo phát hành hóa đơn sai quy định

Quy định xử phạt lập thông báo phát hành hóa đơn sai quy định mới nhất hiện nay được quy định tại thông tư 176/2016/TT-BTC

Hướng dẫn lập thông báo phát hành hóa đơn các bạn tham khảo tại đây,  ở bài viết này nêu rõ về các nội dung cần phải có trên một thông báo phát hành hóa đơn.

Nếu như thiếu các nội dung trên tờ thông báo phát hành hóa đơn này thì bị xử phạt như thế nào?

Theo khoản 3 điều 1 thông tư 176/2016/TT-BTC thì:

“1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hoá đơn giao cho khách hàng.

Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.”

Lập thông báo phát hành hóa đơn sai quy định bị phạt là chuyện bình thường, các bạn lưu ý trong quy định này ghi rõ là không đầy đủ nội dung chứ không hề ghi là ghi sai nội dung. Ghi sai nội dung có thể điều chỉnh. Tuy nhiên vấn đề điều chỉnh cũng không hề dễ dàng, do đó phải làm thật kỹ trước khi gởi file.

Tham khảo:

 Cách điền vào thông báo phát hành hóa đơn mẫu TB01/AC