Giỏ hàng

Ý nghĩa của báo cáo tài chính

Nhắc đến vai trò của báo cáo tài chính thì dễ nhưng nhắc đến ý nghĩa của báo cáo tài chính thì có thể nhiều người chưa hình dung ra được.

Chúng tôi xin được liệt kê một số ý nghĩa của báo cáo tài chính như sau:

+ Một báo cáo sức khỏe của doanh nghiệp, làm cơ sở để nền kinh tế có thể hoạt động, vận hành một cách bình thường:

  • Nhà đầu tư có cơ sở phân tích trước khi đầu tư vào một doanh nghiệp
  • Chủ nợ, ngân hàng có cơ sở để phân tích, thẩm định trước khi cho vay vốn
  • Cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền có cơ sở để thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế
  • Học viên, sinh viên, người quan tâm có cơ sở để phân tích tài chính một doanh nghiệp, xem doanh nghiệp đang sống dở, chết dở hay đang khỏe mạnh

+ Mang tới sự hội tụ toàn cầu hóa nền kinh tế tri thức:

Các nước trên thế giới, các tổ chức vì thế giới có xu hướng xây dựng những chuẩn báo cáo tài chính có thể áp dụng cho tất cả các nước, tức là toàn cầu hóa nền kinh tế theo một điểm chung để dễ dàng trong việc giao lưu, phân tích, hợp tác, đầu tư (nhìn vào các tập đoàn đa quốc gia các bạn sẽ thấy rõ) =>xây dựng báo cáo tài chính chung áp dụng cho tất cả các nước

+ Cơ sở để so sánh, đánh giá các doanh nghiệp với nhau

Báo cáo tài chính có nhiều ý nghĩa quan trọng khác nhau tùy theo quan điểm của nhiều người, trên đây chúng tôi đã liệt kê ra những ý nghĩa chung nhất và quyết định nhất của báo cáo tài chính, các bạn có thêm những đóng góp cho ý nghĩa của báo cáo tài chính thì hãy để lại bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ bổ sung sau khi xem xét và ghi rõ tác giả trong phần bổ sung của mình.